ஹாட் லேடீஸ் மேன், கவர்ச்சியான உடையில் குஞ்சு ஒன்றை புணர்ந்தார்