அவரது மனைவி கிராமத்தில் அம்மாவுடன் இருக்கும் போது கணவர் சமையலறையில் சிவப்பு ஹேர்டு கிளீனரை சுறுசுறுப்பாகப் புணர்கிறார்