இளஞ்சிவப்பு உள்ளாடையில் மேடம் உச்சியை அடைய மெல்ல துடித்தார்