குண்டான மேடம் தன் அறையில் தன் மார்பகங்களையும் தொப்பியையும் தொடுகிறார்