அடக்கமான சிரிக்கும் பெண், மொட்டையடித்த புண்டையைக் கொடுக்கிறாள்