கிராமப்புற விபச்சாரி ஒரு செக்ஸ் பொம்மை மூலம் தன்னை உச்சக்கட்டத்திற்கு கொண்டு வந்தாள்