நான் என் காதலியை மிகவும் கடினமாகவும் கரடுமுரடான பாணியில் ஃபக் செய்ய விரும்பினேன்