ஒரு கொழுத்த குறும்புக்காரன் ஒரு மார்பளவு கொண்ட பெண்ணை தொப்பியில் இழுக்கிறான்